Tento rok je v našem SW KLID rokem nových funkcionalit/modulů. Pro doplnění základních funkcionalit SW KLID, které postupně rozšiřujeme již 4tým rokem, si dovolím v tomto článku shrnou informace o významnějších novinkách, funkcionalitách našeho SW KLID.

 • A) Bezkontaktní měření teploty

Modul Bezkontaktní měření teplot SW KLID pomocí bezkontaktního “bezdotykové” terminálu na měření teploty dokáže v s vysokou přesností v reálném čase měřit teplotu, umožní rozpoznání obličeje na základě velmi rychlého vyhodnocení dat. Terminál upozorní na osoby (např. hlasovým upozorněním, v Softwaru KLID, v PC aplikaci), které mají vyšší než povolenou teplotu. Obsahuje i podporu řízení docházky zaměstnanců, proto má široké využití. Terminál doporučujeme do škol, kanceláří, nemocnic, továren, tedy všude tam, kde je nežádoucí pohyb nemocných osob.

Uvedený systém je dvou variantách a to:

 – finančně náročnější s kamerovým systémem

 – finančně méně nákladná s FACE SCANEM (obdoba tabletu)  -vstupním terminálem s rozpoznáním tváře a termočipem určeným na bezkontaktní měření teploty.

V obou případech je důležité vnímat přesnost měření které je na 0,2-0,5 stupni.

Zařízení pro měření jsou schopné propojit se i s docházkovými systémy.

 • B) Energetický management

Tento modul umožňuje on line monitoring a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií s cílem nastavení Energetického managementu. Energetický management je jedinou možností, jak cílevědomě snižovat konečnou spotřebu energie. Smyslem Energetického managementu je nalezení efektivních úsporných opatření ve spotřebě energií. Cílem pak dosažení prokazatelných úspor v provozních nákladech na energie.

Díky energetickému managementu klienti získají:

 • Komplexní on-line přehled o spotřebě energií (elektřina, voda, plyn, pára atd.)
 • Porovnání spotřeby naměřené s fakturovanou dodavateli
 • Včasné odhalení havárií a černých odběrů
 • Podklady pro úspory, dotace a dlouhodobé plánování
 • Optimalizace výdajů za energie
 • Optimalizace čtvrthodinových maxim
 • C) Mobilní aplikace

Mobilní aplikace KLID slouží k rychlému řešení závad v provozu. Minimalizuje chyby v přenosu informací na osoby pracující na jejich odstranění. Telefonem se načte QR kód dané místnosti, kde jsou již předdefinované možné závady. Vybere se daná závada a jedním kliknutím se odešle na odpovědnou osobu. Ještě před tím je vidět, zda už závadu někdo nenahlásil dříve. Pokud ne, během deseti sekund jste schopni přímo z „terénu“ nahlásit závadu. Odstranění závady je následně její řešitel schopen zaevidovat zase přímo na místě. Aplikace minimalizuje chyby v přenosu informací. Hlášení jsou doručována přímo na odpovědné osoby za danou fázi procesu. Klíčové úspory tak mobilní aplikace KLID přináší v efektivitě a úspoře času.

Funkcionalita je i dobře pospána v článku, rozhovoru v časopise Všudybyl

https://www.e-vsudybyl.cz/archiv/mobilni-aplikace-pro-hotely-klid-4519/

 • D) Bezpečnost externích osob

Modul Bezpečnost externích osob zajistí rychlé proškolení a přesnou evidenci dodavatelů a návštěv ve firmách. Chytrá recepce efektivně vyřeší legislativní požadavky pro bezpečný vstup externistů do vaší firmy. Získáte prokazatelné proškolení, evidenci osob a vozidel pro každodenní hladký provoz recepce a areálu. Navíc v případě krizové situace máte na jedno kliknutí k dispozici seznam, který předáte pracovníkům záchranného systému a tím výrazně usnadníte jejich práci.

Přínosy Modul Bezpečnost externích osob

 • rychlý přehled o návštěvnících pro záchranné složky
 • průkazné proškolení v rámci BOZP
 • školení na míru
 • rychlé odbavení návštěvníků
 • odbavení zahraniční návštěvy bez znalosti cizího jazyka
 • doložitelnost v případě soudních sporů
 • možnost bezobslužného provozu
 • cenově dostupné řešení
 • minimální požadavky na HW
 • bezpečné uložení dat mimo areál firmy