EAFY FM je v podstatě jednoduchý facility management získaný s KLIDEM. A kdo je KLID? KLID je SaaS aplikace určená jak pro vlastníky a správce majetku, tak pro poskytovatele služeb.

Pomáháme firmám s efektivní správou majetku a tím vnášíme do jejich podnikání KLID a prostor pro jejich růst. Na českém ani světovém trhu není moc organizací, jako jsme my! Primárním cílem naší práce u klientů je nastavení systému ochrany před trestně-právní a objektivní odpovědností v oblasti správy majetku. Jedná se o systém ochrany organizace, statutárních představitelů a odpovědných zaměstnanců před riziky plynoucími z nedodržování legislativních povinností.

Zní to složitě? A tak to řekněme jednoduše. Díky naší práci získají klienti KLID 😊

Díky naší práci naši klienti také dosahují

 • Prokazatelného snížení nákladů;
  • Automatizace a digitalizace procesů správy majetku;
  • Zastupitelnosti a kontinuity činností správy;
  • Sdílené evidence mezi vlastníky, zaměstnanci a dodavateli;
  • Úplné kontroly nad infrastrukturou a majetkem;
  • Rychlé a efektivní evidence;
  • On line nástrojů pro práci odkudkoliv;
  • Správy majetku jedním klikem a to odkudkoliv, nezávisle na čase a místě;
  • Propojení dvou světů – vlastníků majetku a jejich dodavatelů;
  • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0;
  • Získání kontroly nad výdaji;
  • Zachování kontinuity při odchodu klíčových zaměstnanců;
  • Krytí při pojistných událostech;
  • Zvýšení produktivity a efektivity zaměstnanců správy majetku;
  • Snadného přístupu k potřebným datům;
  • Optimalizace energetické náročnosti provozu;
  • Systému řízení bezpečnosti externích návštěv;