Aby mohly budovy, stroje, zařízení správně a spolehlivě fungovat a neohrožovaly obsluhu a okolí je nutné je správně a pravidelně udržovat. Prevence je vždy levnější, než řešení následků. Desatero pro zodpovědného vlastníka je toto: 1. DEFINUJI – definuj stroje a zařízení pro pravidelné revize (údržbu, servis) a se zvýšeným rizikem pro obsluhu nebo okolí 2. NASTAVUJI – nastav plán revizí a údržby pro preventivní a prediktivní údržbu a servis 3. ZPŘÍSTUPNÍM – dostupný harmonogram revizí, kontrol a revizní dokumentace 4. AKTUALIZUJI – aktuální provozní dokumentace, návody a pravidla pro obsluhu 5. ŠKOLÍM – školení a pravidla pro obsluhu, průběžné ověřování znalostí 6. POUŽÍVÁM A DODRŽUJI – řádné používání bezpečnostních prvků, OOPP a dodržování všech pravidel 7. DIGITALIZUJI – helpdesk pro hlášení poruch, oprav, alerty a notifikace 8. KONTROLUJI – pravidelná a efektivní kontrola dodržování pravidel pro používání strojů a zařízení 9. KOMUNIKUJI – nastavení systému údržby a sdílená komunikace pro všechny zodpovědné osoby 10. MOTIVUJI – motivace zodpovědných osob k dodržování všech pravidel a údržby Zapomněl jsem na něco důležitého?