Jakýkoliv systém řízení by měl vytvářet rámec pro efektivní interakci mezi hardwarem, softwarem a lidmi. A právě lidé jsou klíčovou složkou každého takového systému a původním zdrojem veškerých interakcí, včetně tolik opěvovaného procesu automatizace – hádejte, kdo tuto automatizaci naprogramoval? Ano, lidé.

Proč to zdůrazňuju? Protože se často setkávám s mylnou představou, že energy management je o technologii nebo dokonce o samotné energii. Vůbec ne.  Energie i stroje si vystačí, není důvod je řídit nebo manažovat. S trochou údržby jsou připravené sloužit a udělat to, co od nich žádáme. Energie prostě teče, jakmile ji spotřebováváme.  Jsou to lidé, kteří umí věci pokazit. Energy managament, jako ostatně jakýkoliv jiný management, se proto musí týkat právě lidí.

Váš systém managementu energie není ani jakýsi šanon u vás ve skříni se souborem pravidel. Zásadní věc je uvést ta pravidla v život, aby se z nich stal systém, který vám skutečně přináší užitek, šetří peníze i práci (ano, čtete správně, dobrý systém je zejména o tom práci ulehčovat, nikoliv přidávat).

V čem při zavádění systému řízení energie firmy nejčastěji chybují?

  1. Definice a rozsah: Špatně nebo nedostatečně popíší pravidla a procesy
  2. Komunikace: Lidé, kteří by o pravidlech měli vědět, o nich neslyšeli.
  3. Školení: Pravidla se nepoužívají v praxi, protože zaměstnanci nevědí jak.
  4. Kontrola: Neexistuje žádný kontrolní mechanismus.

Všimli jste si? Není tu žádná zmínka o gigajoulech nebo kilowatthodinách nebo nahrazení LED osvětlení nebo frekvenčních měničích. Ano, jak jsem řekl výše, energy management je o lidech, ne o věcech. Taky ho u vás svěřujete energetikovi nebo inženýrovi, co se vyzná víc ve strojích než v lidech?

Dvě dobré zprávy

Za prvé – lidstvo se v systémech vyzná. Třeba takový peněžní systém funguje po celém světě, a to už dost dlouho. Vyrábíme auta, počítače, roboty, software… to všechno vyžaduje systém. Víme v takových systémech, CO dělat, KDY to dělat a DĚLÁME to (protože víme, že to má smysl a třeba to bude i někdo kontrolovat).

Nebo se podívejte na systémy řízení kvality. Zaměstnáváme armádu lidí, kteří kontrolují práci jiných lidí a nikdo se tomu nepodivuje. Výsledky totiž mluví samy za sebe a tyto systémy jsou nastaveny na základě bohatých zkušeností.

Systém hospodaření s energií je ale mezi všemi těmi systémy nováček. Přirozená reakce je otočit se k němu zády a doufat, že odejde. Ale on chce zůstat – získává podporu po celém světě, aby se ujistil, že má své místo jisté. Jinými slovy, čím dříve se s ním spřátelíte, porozumíte jeho potřebám a budete je sdílet, tím lépe vše půjde a budete z něho mít užitek.

Je to vaše volba – buď budete inovovat, nebo blokovat pokrok. Případně můžete dělat to, co většina lidí – čekat, jak se situace vyvine a pak se přidat na „vítěznou“ stranu a tvrdit, že jste to celou dobu věděli.

Druhá dobrá zpráva je, že v každé středně velké společnosti existuje potenciál rychlých úspor energie, které by mohly zaplatit vývoj, zavedení i školení nového systému řízení energie. Rozpočty na energie jsou jedny z mála finančních rozpočtů, které počítají s plýtváním. A často ani nevíme, jak velké toto plýtvání ve skutečnosti je. Kvalitní energy management by vám měl pomoci plýtvání rychle identifikovat a zredukovat. Platíte snad svým zaměstnancům i za čas, který prospí? Tak proč neuplatňujete stejná pravidla na vaše stroje či osvětlení? (a neplatíte jenom za energii, která je potřebná a dává hodnotu firmě).

Mějte na paměti, že vaším cílem je efektivní fungování systému tak, aby bylo možné v co nejkratší době zredukovat spotřebu energie na minimum. Pokud je vaším cílem stavba nikoliv efektivní fungovaní systému, můžete se tímto úkolem zabývat roky s nulovým či velmi malým výsledkem.

Rada na závěr

Pokud nechcete strávit čas a peníze tím, že budete vyvíjet sami něco, co už je dávno vyvinuté, najměte si odborníky. Vyhnete se tím zkoušení slepých uliček, a můžete se zaměřit na to, v čem jste sami odborníci – výrobu vašich produktů. Investice do poradenství odborníka se vám vrátí v úsporách za energii do 6 až 12 měsíců. To znamená, že po 6 až 12 měsících zůstávají vaše úspory s vámi.

Zdroj článku: https://www.hecon.cz/clanky/iso-50001-zamerte-se-na-lidi-ne-na-papiry-a-str