Primárním cílem naší práce je nastavení systému v oblasti správy majetku s využitím SW KLID. Jedná se především o ochranu před trestně-právní a objektivní odpovědností, vytvoření potřebné dokumentace, směrnic, Popisů pracovních míst, Pracovních smluv, smluv s externími dodavateli atd.

Primárně jde tedy o ochranu organizace, statutárních a vedoucích zaměstnanců a odpovědných zaměstnanců před riziky.

Sekundární důvody:

 • -možnost práce odkudkoliv (home office, z místa práce, z terénu atd.)
 • prokazatelné snížení nákladů
 • automatizace činností a digitalizace potřebných dat
 • zastupitelnost a kontinuita
 • sdílená evidence mezi vlastníky, zaměstnanci a dodavateli
 • vše na jednom místě
 • úplná kontrola nad infrastrukturou
 • rychlá a efektivní evidence

Je jasné, že to na začátku znamená práci, to každá změna systému. Jde o změnu v evidenčním a plánovacím přístupu, která ale výrazně posune celý systém kupředu a všem v budoucnu ulehčí práci. Tato práce, tak jako tak, musí být dle zákona udělána.  Primárně je ale celá práce na nás, nastavit systém. Klienti jej pak již jen musí udržovat.

V případě, že chcete mít vše v rámci legislativy v pořádku a nemáte nastavený systém, je to pro vás velice časově náročné a tento čas znamená nemalé náklady. Nebo takový evidenční, plánovací a kontrolní systém, jak jej vyžaduje legislativa, máte a ušetřený čas můžete věnovat rozvíjení svého základního smyslu podnikání.

Není nic jednoduššího, než si udělat krátký audit toho co musíte mít a dělat: 

 • Máte seznamy technologií, zařízení, které vlastníte nebo spravujete?
 • Je u těchto technologií, zařízení definováno, co vše se musí dělat?
 • Máte plán údržby těchto zařízení?
 • Jsou ke každému zařízení definováni odpovědní zaměstnanci, je přidělena jasná odpovědnost za toto konkrétní zařízení?
 • Jsou u každého zařízení definovány konkrétní legislativní povinnosti s tím spojené a je za tuto konkrétní povinnost definována konkrétní odpovědná osoba?
 • Máte plán údržby budov?
 • Existují objektivní důkazy o reálném zajištění legislativních povinností?
 • Existují objektivní důkazy o definování odpovědnosti za odstranění konkrétních závad z provedených revizí? Kdo a kdy zajistí?
 • A je možné si vše výše uvedené efektivně zkontrolovat?

Uvádíme zde jen příklad, co vše musíte ze zákona mít a co, řekl bych, s velkou pravděpodobností u organizace nemáte. Vždy jde jen o ochotu odpovědných zaměstnanců. Nic jiného v tom není.

Pokud si při čtení těchto řádků říkáte „tak to rozhodně nemáme“, nebojte, nejste v tom sami. 95% organizací to takto má nebo spíše nemá.

Z tohoto důvodu má naše práce smysl a dává to smysl stovkám organizací v ČR.


Co to znamená?