Nedávno se jeden můj známý podivoval. Co vám na tom vytvoření BIM modelu tak trvá? Když jsem prodával byt, tak přišel chlapík z realitky, proběhl byt s takovým foťákem a za hodinu měl BIM model bytu hotový.“ Oponuji, že BIM model to určitě nebyl. A on na to „No nějaké 3D to bylo. Vypadalo to podobně. BIM nebo 3D, vždyť to vypadá stejně. V tom není rozdíl.“ Jenže je. A hned několik a dost podstatných. Ale začněme od začátku.

Onen realitní makléř přišel nejspíš s 3D kamerou, kterou poměrně rychle a za nízkou cenu pořídíte 3D scan prostoru. Výstupem v tomto případě bývá interaktivní webová prohlídka bytu. Taková prostorová fotka. 

Princip tzv. 3D laserového skenování je dnes také neodmyslitelnou součástí práce geodetů. Sběr dat při zaměřování stávajících budov a staveb tak probíhá rychle, s velkou přesností a komplexností měření. Po sběru dat následuje jejich zpracování v počítači. Surová data z laserového scanování se indexováním převedou na mračna bodů (point cloud). Mračna bodů z jednotlivých zaměřovacích stanovišť by se potom měla pospojovat do logických celků, což může představovat u složitějších objektů už časově náročnější činnost. Mračno bodů představují miliony bodů, přičemž každý bod je definován přesnou souřadnicí (x,y,z) a barevnou informací (hodnotou intenzity odrazu paprsku nebo RGB informací získanou z fotografie).

Body to ale také končí. Mračna bodů nejsou model. Ani 3D model a už vůbec ne BIM model. Tím ale v žádném případě nezpochybňuji jejich přínos. Mračno bodů je velmi cenný podklad pro následné vytvoření 3D modelu nebo BIM modelu (o tom více v našem videu).

Mračno bodů však nemůže nahradit živý, editovatelný BIM model. BIM model je digitálním dvojčetem stavby, které je vytvořeno z inteligentních prvků typu stěna, deska, sloup, okno, dveře,… Kromě geometrické interpretace objektu v sobě nese i další (negrafické) informace o každém z prvků. Jakékoliv změny a úpravy se projeví v celém modelu najednou, data zůstávají konzistentní a koordinovaná. 

Hlavní nevýhodou mračna je, že spolehlivě platí jen v čase pořízení. Mračno nelze udržet aktuální spolu s budovou. Jeho vypovídací hodnota (je to takto ve skutečnosti?) se postupně snižuje a mračno tudíž není vhodné jako Digitální Dvojče. Na rozdíl od BIM modelu, kde lze všechny dílčí změny reality lokálně zanést a udržet ho stále aktuální. Mračno musíte vždy znovu pořídit nové.

Mračno bodů je nedílnou součástí digitalizace stavebnictví.  Také ho při tvorbě BIM dat využíváme. Jen si z mračna bodů nesmí člověk stavět vzdušné zámky a musí vědět, co od něj může očekávat.