Trávíte poslední dobou více času v home-office? Narozdíl od kanceláře, kde bývá k dispozici vzduchotechnika, doma musíme větrat oknem… Víte jak na to?

VĚTRÁNÍ JE V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ důležitou součástí zajištění zdraví a komfortu v bytě i pracovišti. Větrat musíme, abychom odstranili  nežádoucí pachy, například z jídla, ale také abychom snížili koncentraci oxidu uhličitého, který vydechujeme. Netěsnosti v oknech a dveřích způsobují v chladných dnech významné tepelné ztráty. Na druhou stranu je nedostatečné větrání jednou z příčin onemocnění zvaného syndrom nemocných budov, kterým trpí až dva ze tří lidí v ČR! Určitě si položíte otázku, jak často větrat a jak? Začněte tak, že spočítáte velikost místnosti, kterou chcete vyvětrat. Objem = půdorys × výška stropu. Místnost 5×5 m s výškou 3 m má objem 75 m3. Hmotnost vzduchu v této místnosti je zhruba 92 kg. Pro zajištění zdraví a komfortu lidí pobývajících v místnosti je dobré nepřekročit 1000, maximálně 1500 ppm (objemových částic najeden milion) koncentrace CO2 ve vzduchu. Pro srovnání: v průměrné atmosféře je 0,041%, tedy 410 ppm, ale koncentrace ve vydechovaném vzduchu je až 35 000 ppm. Při klidné aktivitě vydechne dospělý člověk asi 1 kg CO2 denně, za hodinu asi 45 g. Kdyby místnost byla perfektně těsná, například vybavená novými okny a dveřmi, stoupla by koncentrace oxidu uhličitého nad limit 1500 ppm už za čtyři hodiny a za celý den by dosáhla 1,1 % (11 000 ppm), což již způsobuje nevolnost. Koncentrace CO2 nad 4 % jsou již potenciálně smrtelné, a tak by se jeden člověk při pobytu v této vzorové a perfektně utěsněné místnosti za 4 dny udusil. Jestli není vaše kancelář nebo domácnost vybavena vzduchotechnikou, otevřete každé 3 hodiny okno dokořán na několik minut nebo udělejte průvan. Pokud vás je v místnosti více, měli byste větrat o to častěji. Stává se vám, že pijete jedno kafe za druhým a únava nepolevuje? Zkuste otevřít okno a vypustit CO2 ven, možná je to tím. Na obrázku vidíte, jak se koncentrace vyvíjí v případě pobytu jedné osoby v naší modelové místnosti při různých intenzitách větrání. Větrat je tedy nezbytné, ale jak větrat správně? Poučku „v zimě větrejte krátce a intenzivně“ určitě znáte. Souvisí s dvěma důležitými faktory. První je ztráta energie. Když v chladných dnech větráte dlouho, tak ochlazujete celou místnost. Za druhé platí, že chladný venkovní vzduch s nízkou absolutní vlhkostí místnost vysušuje. Stejně jako je teplo absorbované ve vybavení, je i vlhkost „nasáklá“ do povrchů v místnosti a trvá nějakou dobu, než se vlhkost dostane zpět do vzduchu. Při krátkém větrání se tak místnost nevysušuje. Vysušování, respektive odpar vlhkosti,  způsobuje další ochlazení a ztráty energie.

Zdroj článku: https://www.hecon.cz/clanky/vetrate-dostatecne